Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Profesorka Hrabovec na vedeckej konferencii Souverainetés fragiles v Lyone

Profesorka Hrabovec, ktorá sa ako členka Medzinárodnej vedeckej rady podieľa na koncepčnej príprave konferencie a na podujatí vystúpi s prednáškou o postoji Svätej stolice k vyhnaniu sudetských Nemcov 1945-1947.


03. 06. 2024 15.15 hod.

Profesorka Emília Hrabovec sa v dňoch 5.-7. júna 2024 vo francúzskom Lyone zúčastní na medzinárodnej vedeckej konferencii Souverainetés fragiles. Diplomatie et diplomates du Saint-Siège face aux recompositions territoriales et frontalières • 1939-1958 (Krehké suverenity. Diplomacia a diplomati Svätej stolice a územné a hraničné zmeny 1939-1958).

Konferenciu organizuje konzorcium viacerých popredných francúzskych vedeckých inštitúcií (LARHRA, École française de Rome, Université Lumière Lyon 2, ANR) v rámci medzinárodného výskumného projektu GLOBALVAT, ktorý po sprístupnení vatikánskych archívnych fondov pápeža Pia XII. pre vedecký výskum spracúva najširšie aspekty pontifikátu Pia XII.


Program konferencie na prevzatie [pdf].