Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Režim práce a prevádzka budov UK počas januára 2021


02. 01. 2021 16.53 hod.

2. január 2021: Z dôvodu výrazného zhoršovania epidemiologickej situácie v Slovenskej republike dnes zasadalo Vedenie UK aj Permanentný krízový štáb UK. Na základe týchto rokovaní a s prihliadnutím na prijaté uznesenie vlády SR zo dňa 31. decembra 2020 rektor UK Marek Števček rozhodol o režime práce a prevádzke budov UK v období od 2. januára 2021 do 24. januára 2021.

Zamestnanci UK budú pracovať z domu, výnimku tvoria tí, ktorých fyzická neprítomnosť na pracovisku by ohrozila zabezpečenie bazálnych činností UK a jej súčastí či pracovísk. Väčšina budov UK bude v tomto období uzavretá, vstup bude povolený len zamestnancom, ktorí majú udelenú výnimku. Služby pre študentov a širokú verejnosť tak budú nedostupné, alebo prístupné po predchádzajúcej mailovej či telefonickej dohode. Viac informácií nájdete v Príkaze rektora č.1/21.

Informácie k priebehu letného semestra akademického roka 2020/21 univerzita zverejní do konca januára.

Podateľňa RUK je otvorená v pracovných dňoch (okrem piatkov) od 8.00 do 12.00 hod.