Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

RKCMBF UK ponúka doplňujúce pedagogické štúdium

Rímskokatolácka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka i v akademickom roku 2017/2018 doplňujúce pedagogické štúdium. Ide o štvorsemestrálne štúdium určené pre tých, ktorí chcú vykonávať pedagogickú činnosť učiteľa katolíckeho náboženstva alebo získať didaktické a metodické zručnosti pre systematickú prácu s deťmi a mládežou vo farnosti.


26. 04. 2017 14.49 hod.

Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov katolíckeho náboženstva sa koná dennou formou pre študentov katolíckej teológie a externou formou pre absolventov magisterského štúdia.

Ďalšie informácie o ponúkanom štúdiu sú uvedené na stránke Doplňujúce pedagogické štúdium.