Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Slávnostné ukončenie akademického roka 2016/2017


06. 06. 2017 09.28 hod.

 

 

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,
veľký kancelár

a

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné ukončenie
akademického roka 2016/2017,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 15. júna 2017
v Katedrále sv. Martina v Bratislave

 

Program slávnosti:

  • 9.30 - Svätá omša so slávnostným Te Deum v Katedrále sv. Martina
  • 11.00 - Promócia absolventov denného a externého štúdia v Aule Benedikta XVI. a zasadnutie akademickej obce

 

Oznámenie o slávnostnom ukončení akademického roka je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.