Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné ukončenie akademického roka 2017/2018


01. 06. 2018 14.33 hod.

 

 

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,
veľký kancelár

a

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné ukončenie
akademického roka 2017/2018,

ktoré sa uskutoční

v stredu 13. júna 2017
v Katedrále sv. Martina v Bratislave

 

Program slávnosti:

  • 9.30 - Svätá omša so slávnostným Te Deum v Katedrále sv. Martina
  • 11.00 - Promócia absolventov denného a externého štúdia v Aule Benedikta XVI. a zasadnutie akademickej obce