Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

SSD. Blažej Štrba, PhD. sa stal členom Pápežskej biblickej komisie

Svätý Otec František vymenoval za člena Pápežskej biblickej komisie SSD. Blažeja Štrbu, PhD., pedagóga našej fakulty. Členovia Biblickej komisie, vrátane sekretára, sú menovaní Svätým Otcom na obdobie piatich rokov na návrh kardinála – predsedu. Po vypršaní piatich rokov môžu byť vo funkcii potvrdení.


21. 01. 2021 21.11 hod.

Pápežská biblická komisia bola založená pápežom Levom XIII. apoštolským listom Vigilantiae studiique 30. októbra 1902. Pápež dal novej inštitúcii trojakú úlohu - účinne podporovať medzi katolíkmi štúdium biblie, vedeckými prostriedkami vyvracať chybné názory v matérii Svätého písma a študovať a osvetľovať diskutované otázky a vznikajúce problémy na biblickom poli.

Biblická komisia je v súčasnosti konzultačným orgánom v službe magistéria a je spojená s Kongregáciou pre náuku viery, ktorej prefekt je aj predsedom komisie. Komisia má teraz 20 členov. Členstvo je mimoriadne prestížne. Po skúmaní sa členom komisie môže stať len ten, kto je docentom biblických vied, vyniká vo vede, v opatrnosti a v katolíckom cítení voči cirkevnému magistériu.


Zdroj správy: TK KBS