Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá pre talentovaných domácich študentov z Plánu obnovy a odolnosti

Rezort školstva v rámci Plánu obnovy a odolnosti poskytuje štipendium minimálne 9 000,- EUR pre maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských vysokých školách.


21. 06. 2024 14.17 hod.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke Pre uchádzačov - prijímacie konanie.