Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Teologická databáza ATLA

V rámci platformy EBSCOhost Research Databases bola uzatvorená zmluva na 3-ročné predplatné (10/2016-09/2019) teologickej databázy ATLA Religion Database with ATLASerials.


29. 11. 2016 14.26 hod.

Ďalšie informácie sú uvedené na stránke Teologická databáza ATLA.