Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Udelenie Zlatej medaily UK kardinálovi Kurtovi Kochovi

2. októbra 2017 (pondelok) o 11.30 hod., Rektorská sieň UK, historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


V pondelok 2. októbra 2017 o 11.30 hod. sa v Rektorskej sieni UK uskutoční slávnostné udelenie Zlatej medaily Univerzity Komenského v Bratislave kardinálovi Kurtovi Kochovi, prezidentovi Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Podujatie bude v anglickom jazyku (bez tlmočenia).

Životopis kardinála Kocha