Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965

Vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana vychádza nová publikácia, ktorej spoluautorkou a jednou z editorov je prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka RKCMBF UK.


04. 12. 2018 15.19 hod.

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK a vydavateľstvo Post Scriptum dovoľujú si Vás pozvať na prezentáciu knihy

Emília Hrabovec ‒ Giuliano Brugnotto ‒ Peter Jurčaga (zost.)

CHIESA DEL SILENZIO E DIPLOMAZIA PONTIFICIA 1945-1965
UMLČANÁ CIRKEV A PÁPEŽSKÁ DIPLOMACIA 1945-1965

ktorá sa uskutoční v utorok 11. decembra 2018 o 18.00 h v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK.

Prezentovať budú:

  • ThDr. Peter Slepčan, PhD., RKCMBF UK
  • Dr. Phil. Beáta Katrebová Blehová, Ústav pamäti národa

Publikácia vychádza v edičnej sérii Atti e Documenti Pápežského výboru pre historické vedy vo vydavateľstve Svätej stolice Libreria Editrice Vaticana s podporou Fakulty kánonického práva sv. Pia X v Benátkach a Spišskej diecézy; na realizácii sa podieľalo vydavateľstvo Post Scriptum v Bratislave.

V ostatných rokoch vyšlo viacero publikácií venovaných vatikánskej východnej politike za pontifikátov Jána XXIII., Pavla VI. a Jána Pavla II. Predkladaný súbor štúdií obracia preto pohľad na dve predchádzajúce desaťročia, počnúc bezprostredne povojnovým prechodným obdobím, ktoré bolo v krajinách stredovýchodnej Európy už poznačené silným vplyvom komunistických strán a prvým prenasledovaním Katolíckej cirkvi za formujúcou sa železnou oponou, cez smutnoznáme päťdesiate roky v znamení úplnej izolácie komunistických štátov a najtvrdšej perzekúcie umlčanej Cirkvi, až po prvé kontakty a nasledujúce diplomatické rokovania, ktoré vstúpili do dejín ako vatikánska východná politika. Kniha vychádza zo širokej porovnávacej a interdisciplinárnej perspektívy, spájajúcej historicko-diplomatický a historicko-teologický pohľad, a predstavuje konkrétne situácie, v akých sa Katolícka cirkev nachádzala v rôznych štátoch stredovýchodnej Európy, ako aj metódy a postupy diplomacie pápežov Pia XII., Jána XXIII. a Pavla VI. v kontexte studenej vojny a rodiacej sa ostpolitiky.


K dispozícii na prevzatie je pozvánka na prezentáciu [pdf] i obálka/prebal knihy [pdf].

O tejto publikácii sme už priniesli prvé informácie v správe Prof. Hrabovec spoluautorkou novej publikácie.

Informácie o predstavení knihy v Ríme, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra na pôde Pápežskej univerzity Urbaniana, sú k dispozícii v správe Tlačovej kancelárie KBS.