Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Una voce in difesa

11. decembra sa vo Vatikáne pod záštitou Pápežského výboru pre historické vedy uskutoční prezentácia knihy ThDr. Petra Slepčana, PhD., pedagóga našej fakulty a prof. PhDr. Róberta Letza, PhD. z Pedagogickej fakulty UK.


03. 12. 2019 12.21 hod.

Podujatie sa uskutoční za účasti J. Em. kardinála Jozefa Tomka a Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a veľkého kancelára fakulty.

Pozdravné slovo bude mať prezident Pápežského výboru pre historické vedy Bernard Ardura. Publikáciu budú prezentovať prof. Emília Hrabovec a prof. Matteo Luigi Napolitano.


Pozvánka na prezentáciu je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.