Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského medzi 2,4 % najlepších univerzít sveta

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) - ako jediný reprezentant zo Slovenska - sa podľa rebríčka CWUR World University Rankings zaradila medzi 2,4 % najlepších univerzít sveta. V rankingu, ktorý hodnotil viac ako 27 000 svetových univerzít, obsadila 658. miesto.


Prvé tri priečky v rebríčku obsadili americké univerzity Harvard (1.), Stanford (2.) a Massachusetts Institute of Technology (3.). Na štvrtej priečke je Cambridge, na piatej Oxford.

Univerzita Komenského, ktorá obsadila 658. miesto, sa tak zaradila medzi 2,4 % najlepších univerzít sveta.

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. V aktuálnom roku hodnotil 27 770 univerzít - na základe 8 indikátorov:
- kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
- zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
- kvalita pedagógov – merané počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (25  %)
- publikácie – merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch (5 %)
- vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch (5  %)
- citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov (5  %)
- široký dosah – merané H-indexom univerzity (5  %)
- patenty – merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok (5  %)


Rebríček CWUR: http://cwur.org/2017.php