Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Veni Sancte a slávnostné otvorenie akademického roka


04. 09. 2017 16.09 hod.

V pondelok, 25. septembra 2017 o 11.00 sa v Aule UK uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018 na Univerzite Komenského.

 

J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.,
arcibiskup metropolita Bratislavskej arcidiecézy a veľký kancelár fakulty
a
Mons. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan RKCMBF UK

srdečne pozývajú na

Veni Sancte,

vzývanie Ducha Svätého pri slávnostnej bohoslužbe
spojenej s otvorením akademického roka na pôde RKCMBF UK,

ktoré sa uskutoční v nasledovných termínoch:

 • Bratislava, 26.9.2015 o 9.30 (utorok)
    9.30 - svätá omša v Katedrále sv. Martina
  10.45 - slávnostné stretnutie v aule Benedikta XVI.
  11.30 - pedagogická rada
  12.00 - spoločný obed

 • Nitra, 27.9.2015 o 9.30 (streda)

 • Badín, 28.9.2015 o 9.30 (štvrtok)