Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná obhajoba licenciátskej práce

Vo štvrtok 10. januára 2019 sa o 10.00 v zborovni fakulty uskutoční verejná obhajoba licenciátskej práce Mgr. Adriany Alexyovej.


19. 12. 2018 12.19 hod.

Téma licenciátskej práce:

Hriech pri Kádeši z perspektívy Jozueho ako Mojžišovho nástupcu

Školiteľ: SSDr. Blažej Štrba, PhD.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v ozname na prevzatie [pdf].