Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Verejné obhajoby záverečných prác

V utorok 30. a v stredu 31. mája 2017 sa v zasadačke fakulty uskutočnia verejné obhajoby licenciátskych a dizertačných prác.


15. 05. 2017 15.31 hod.

Utorok, 30. mája 2017, zasadačka/zborovňa fakulty

9.00

Doktorand: Mgr. Ing. Peter Šantavý

Téma licenciátskej práce: Analýza virtuálneho sveta v kontexte náboženskej formácie, pôsobenia a života Cirkvi

Školiteľ: ThDr. Tibor Reimer, PhD.

10.30

Doktorand: ThLic. Martin Bošanský

Téma dizertačnej práce: Kánonické vizitácie Nitrianskej diecézy v rokoch 1674 – 1831

Školiteľ: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

13.30

Doktorand: kpt. PhDr. PaedDr. Tomáš Huďa, SchP

Téma licenciátskej práce: Vojenská duchovná služba v slovenskej armáde 1939 – 1945

Školiteľ: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec


Streda 31. mája 2017, zasadačka/zborovňa fakulty

9.00

Doktorand: ThLic. Martin Mihalik

Téma dizertačnej práce: Metódy dogmatickej teológie podľa dokumentov Medzinárodnej teologickej komisie

Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

11.15

Doktorand: ThLic. Katarína Holbičková

Téma dizertačnej práce: Teológia a liturgia mariánskych jubilejných rokov 20. storočia

Školiteľ: doc. ThDr. Peter Caban, PhD.

14.00

Doktorand: ThLic. Ladislav Šranko

Téma dizertačnej práce: Liturgický vývoj Missae chrismatis

Školiteľ: doc. ThDr. Peter Caban, PhD.


Oznam o verejných obhajobách záverečných prác je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.