Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Viera, nádej a láska

12. apríla 2018 sa na pôde Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave konala interdisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia s podtitulom Interdisciplinárny pohľad na teologálne čnosti. RKCMBF UK sa podieľala na organizovaní konferencie a bola zastúpená desiatimi prednášajúcimi.


17. 04. 2018 14.42 hod.

Ďalšie informácie o konferencii sú uvedené na stránke Konferencie.