Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyšla nová apoštolská konštitúcia o cirkevných univerzitách a fakultách

V Tlačovom stredisku Svätej stolice v pondelok predstavili apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Veritatis gaudium o cirkevných univerzitách a fakultách.


30. 01. 2018 14.46 hod.

Apoštolská konštitúcia Veritatis gaudium aktualizuje doterajšiu normatívu a pozýva k odvážnej obnove cirkevných štúdií, ktorých cieľom má byť príprava ľudí pre takú Cirkev, „ktorá ochotne vychádza von“ a je upriamená na misionárske poslanie.

V úvode nového pápežského textu, vydaného 8. decembra 2017, čítame: „svetová sieť univerzít a teologických fakúlt je pozvaná prinášať podstatnú časť kvasu, soli a svetla evanjelia Ježiša Krista a živej tradície Cirkvi, vždy otvorenej na nové scenáre a na nové návrhy“ (Veritatis gaudium, 3). K jadru dokumentu sú pripojené aj aplikačné normy vydané Kongregáciou pre katolícku výchovu a ďalšie prílohy.

Ako vysvetlil pri prezentácii novej apoštolskej konštitúcie prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu kard. Giuseppe Versaldi, doposiaľ sa Cirkev v tejto oblasti riadila Apoštolskou konštitúciou Sapientia christiana, ktorú vydal sv. Ján Pavol II. v roku 1979. Tá bola neskôr aktualizovaná dekrétmi v rokoch 2002, 2011 a 2015 a tiež ďalšími smernicami. S problematikou súvisí aj Apoštolská konštitúcia Ex corde Ecclesiae z roku 1990 o katolíckych univerzitách.

Pápež František dal podnet k revízii tejto normatívy pri stretnutí s plenárnym zhromaždením kongregácie ešte vo februári 2014.


Zdroj: Vatikánsky rozhlas