Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Využívanie nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní

V utorok, 16. apríla 2024 sa koná on-line seminár pre pedagógov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty s názvom Využívanie nástrojov umelej inteligencie vo vzdelávaní.


16. 04. 2024 13.58 hod.

Seminár je dostupný v prostredí MS Teams pre všetkých členov tímu RKCMBF AI.

Program:

 • všeobecné zásady:
  - smernica UK
  - riziká a možnosti generatívnych systémov umelej inteligencie (AI)
 • praktické využitie nástrojov AI:
  – návrh testovacích otázok, tvorba testov a kritérií hodnotenia
  – generovanie tém a výskumných otázok
  – tvorba obrázkov a ilustrácií
  – tvorba osnov, príprava aktivít a návrhov prezentácií
  – generovanie textov a písanie servisných textov
  – spracovanie dát (tabuľky, vizualizácia,...) a textu (preklad, jazyková korektúra, tématická analýza), zlepšovanie kvality textov a obrazového materiálu
  – individuálna spätná väzba a personalizácia
  – personálny tútor: cvičenia, preskúšanie, vedenie predmetu, projekty, ...

 

Aktualizácia:

Odkazy na prezentáciu a video záznam seminára sú k dispozícii na webovej stránke Umelá inteligencia v časti Využívanie nástrojov AI pri vzdelávacej, vedecko-výskumnej a administratívnej činnosti.


Informácie o možnostiach využívania nástrojov AI na RKCMBF sú k dispozícii na webovej stránke Umelá inteligencia.