Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na mobilitu v rámci programu ERASMUS+

Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského otvorilo Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2018/2019.


08. 01. 2018 15.45 hod.

Ďalšie informácie o výzve sú k dispozícii na stránke Výzvy na ERASMUS+ a mobilitu.