Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Výzva na žiadosti o krátkodobé zahraničné pobyty (tzv. “Burza”)

Rektorát Univerzity Komenského zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o krátkodobé zahraničné pobyty v rámci tzv. Burzy na rok 2019.


23. 10. 2018 13.05 hod.

O pobyt sa môžu uchádzať vedecko-pedagogickí zamestnanci, ktorí majú najmenej polovičný pracovný úväzok. Výzva nie je určená pre doktorandov.
Prihlášku treba podať prodekanke pre vedu a zahraničné vzťahy prof. Dr. phil. Emílii Hrabovec najneskôr do 10. novembra 2018.

Bližšie informácie i formuláre na stiahnutie sú na webovej stránke Vyslania - Krátkodobé pobyty pracovníkov UK na partnerských univerzitách na základe bilaterálnych zmlúv.