Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939–1958

Prof. Emília Hrabovec vystúpila na vedeckom stretnutí War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939–1958, ktoré sa konalo 14. až 16. júna v Ríme.


20. 06. 2021 16.05 hod.

Išlo o prvé medzinárodné vedecké podujatie, ktoré malo za cieľ pokúsiť sa o bilanciu výskumu v nedávno sprístupnených archívnych fondoch Pia XII.

Konferencia War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939–1958 je spoločným podujatím École Française de Rome a Deutsches Historisches Institut in Rom.


Program podujatia a bližšie informácie sú k dispozícii na prevzatie v prílohe vo formáte pdf.