Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi: dejiny a súčasné výzvy

V dňoch 14. a 15. mája 2023 sa koná medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Zapojenie laikov do služby slova v Cirkvi: dejiny a súčasné výzvy, ktorej spoluorganizátorom je i naša fakulta.


10. 05. 2023 11.47 hod.

Program konferencie, ktorá sa koná priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.