Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznám sa s UK - školenie pre prvákov

On-line stretnutie, na ktorom sa noví študenti dozvedia základné informácie o Univerzite Komenského a zoznámia sa s informačno-komunikačnými systémami potrebnými pre štúdium na našej univerzite.


16. 09. 2022 19.40 hod.

Milé študentky, milí študenti,

sme radi, že sa stávate súčasťou našej univerzity. Každý začiatok so sebou prináša rôzne očakávania, ale aj mnoho nových vecí a informácií. Aby sme vám štart na našej univerzite trošku uľahčili, Školiace stredisko CIT UK pre vás pripravilo on-line stretnutie, na ktorom sa dozviete základné informácie o Univerzite Komenského a priblížime vám informačno-komunikačné systémy, ktoré budete počas vášho štúdia potrebovať.

Zoznámime vás aj so základnými nástrojmi MS Teams a Moodle, ktoré naši pedagógovia využívajú v dištančnej výučbe a dostanete mnoho ďalších zaujímavých, ale predovšetkým užitočných informácií.

Stretnutie bude prebiehať 23.9.2021 (piatok) o 13:00 a ste na neho všetci srdečne vítaní.
Nemusíte sa nikde registrovať, stačí sa priamo pripojiť pomocou linku v danom čase školenia: Pripojenie na živé podujatie