Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu

Srdečne pozývame na habilitačnú prednášku ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu, ktorá sa uskutoční v stredu 24. januára 2024 o 10.00 v Martineu na Rudnayovom námestí v Bratislave. AKTUALIZOVANÉ o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby.


11. 01. 2024 13.05 hod.

 

Dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

pozýva

členov Vedeckej rady a akademickej obce fakulty
i všetkých záujemcov

na habilitačnú prednášku

ThDr. Ing. Vladimíra Thurzu

Je možná a potrebná univerzálna definícia ľudského vylepšovania?

spojenú s obhajobou habilitačnej práce

Man and machine, druhá časť Human Enhancement and the War Industry

v stredu 24. januára 2024 o 10.00

v Martineu, 2. posch., Rudnayovo nám. 3 v Bratislave (pri Dóme sv. Martina).


Pozvánka na habilitačnú prednášku vo formáte PDF


Aktualizácia a doplnenie o materiály z habilitačnej prednášky a obhajoby: