Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Ján Chryzostom Korec - osobnosť v dejinách Cirkvi a národa

Srdečne pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca.


12. 01. 2024 11.46 hod.

V pondelok, 22. januára 2024 sa v priestoroch Kňazského semiára sv. Gorazda v Nitre koná medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho biskupa.

Organizátormi konferencie sú Rada Konferencie biskupov Slovenska pre históriu, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, Katedra histórie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a Nadácia Konštantína Filozofa.

Po skončení konferencie sa o 15.30 uskutoční prezentácia striebornej zberateľskej euromince Národnej banky Slovenska v nominálnej hodnote 10 eur a poštovej známky.