Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Katolicizmus a antikomunizmus: Vrchol pontifikátu pápeža Pia XII.

Prof. Emília Hrabovec vystúpi na rímskej konferencii, ktorá je súčasťou veľkého medzinárodného výskumného projektu o pontifikáte Pia XII.


16. 01. 2024 21.06 hod.

Rímska konferencia, ktorú realizuje École française de Rome, je súčasťou série kolokvií realizovaných v roku 2024 pod názvom "Katolicizmus a antikomunizmus: Vrchol pontifikátu pápeža Pia XII."

Celý medzinárodný výskumný projekt GlobalVat, ktorého sú kolokviá súčasťou, je financovaný Francúzskou národnou agentúrou pre vedu.

Program rímskej konferencie i nasledovných kolokvií vo Fribourgu a v Paríži je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.