Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Poď aj Ty študovať teológiu a objavovať jej úžasné obzory!


27. 02. 2024 15.13 hod.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Absolventi štúdia katolíckej teológie nachádzajú uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov náboženskej výchovy, pracovníkov charitatívnych a humanitných inštitúcií, členov duchovných redakcií masmédií i v pastoračnej činnosti vo farnostiach a cirkevných organizáciách.

Z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave magisterské štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre.

Elektronickú prihlášku na štúdium môžu záujemci zaslať do 30. apríla 2024, pričom ďalšie informácie o štúdiu sú k dispozícii na stránke Pre uchádzačov - prijímacie konanie.

Mladí muži, ktorí zachytili v sebe Božie volanie do kňazskej služby, si podávajú prihlášku aj do kňazského seminára - konkrétne informácie sú dostupné na webovej stránke www.ksnr.sk.


Informačný plagát na prevzatie [pdf]...