Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prednáška na tému umelej inteligencie na UK


24. 01. 2024 16.02 hod.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na prednášku, ktorá sa bude konať pod záštitou pána rektora prof. JUDr. Marek Števčeka, DrSc. a pracovnej skupiny pre umelú inteligenciu (AI), ktorej úlohou je integrovať AI do vzdelávacieho procesu, zhodnotiť prínosy, ale aj vyhodnotiť riziká spojené s využívaním AI vo vede a vzdelávaní. Prednáška bude pozostávať zo základných informácií o využívaní umelej inteligencie na pôde našej univerzity a povedie ju

doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MHA, MPH z Lekárskej fakulty.

Prednáška s prvkami workshopu sa bude konať 14. februára 2024 od 9:00 hodine v priestoroch Amfiteátra na Šafárikovom námestí 6. Dozviete sa ako je možné v univerzitnom svete nadobudnúť informácie prostredníctvom AI, ako s ňou pracovať, ale aj to, ako ju korektne citovať vo svojich prácach, preto si so sebou prosím prineste aj Vaše laptopy/notebooky. Váš záujem prosím potvrďte na tomto linku, alebo naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu. Tešíme sa na Vašu účasť.