Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

UK formuluje pravidlá pre využívanie umelej inteligencie

Univerzita Komenského v Bratislave prijala smernicu, ktorá upravuje pravidlá používania umelej inteligencie (UI) pri vzdelávacej, vedecko-výskumnej i administratívnej činnosti. I na našej fakulte pracujeme na integrácii fenoménu UI vo všetkých relevantných oblastiach pôsobenia.


29. 02. 2024 11.19 hod.

Základné informácie o prijatej smernici pre využívanie nástrojov UI na pôde UK sú uvedené na webovej stránke UK formuluje pravidlá pre zapojenie umelej inteligencie do vzdelávania.

Informačná stránka o využívaní umelej inteligencie na fakulte sa nachádza v sekciách Štúdium a Služby pod názvom Umelá inteligencia.