Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Oceňovanie študentov a pedagógov

21. novembra 2022 (pondelok) o 11.00 h, Aula UK


Rektor UK Marek Števček ocení dňa 21. novembra 2022 v Aule UK výnimočných študentov a pedagógov Univerzity Komenského pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva.

Srdečne vás pozývame.