Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. Jozef Jančovič lauerátom ceny Fides et ratio

Mons. doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan RKCMBF UK, sa stal jedným z lauerátov tohtoročnej ceny Fides et ratio.


15. 09. 2022 18.56 hod.

Cena Fides et ratio sa odovzdáva pri príležitosti výročia vydania encykliky Fides et ratio pápeža Jána Pavla II. vybraným osobnostiam za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou. Ocenenie si prevzali doc. Jozef Jančovič, prof. Viliam Pichler a prof. Jozef Klembara.

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska udelila toto ocenenie už po jedenástykrát. Medzi ocenenými z minulých rokov sú i ďalší pedagógovia našej fakulty - Mons. Mgr. Gašpar Fronc (2017) a  prof. Dr. phil. Emília Hrabovec (2014).

Podrobné informácie z priebehu slávnosti odovzdávania ceny Fides et ratio sú uvedené na stránke Tlačovej kancelárie KBS. Fotografie zo slávnosti sú k dispozícii vo fotobanke TK KBS.