Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz lektorov

Srdečne pozývame nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach na Kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2022 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskekj ulici 24 v Bratislave.


03. 09. 2022 19.13 hod.

Kurz lektorov poriada Katolícke biblické dielo v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK a Bratislavskou arcidiecézou.

Kurz, ktorý začína v sobotu 24. septembra o 8.30 v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskekj ulici 24 v Bratislave, je vhodný pre nových i slúžiacich lektorov vo farnostiach.

Prihlásiť sa na kurz je možné e-mailom na adrese kurzlektoroviskra.sk. Program kurzu i ďalšie informácie sú uvedené na plagáte [pdf].