Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Kurz safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním

Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Centrom pre ochranu detí Pápežskej univerzity Gregoriana v Ríme pripravujú ďalší ročník Kurzu safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.


02. 07. 2022 09.31 hod.

Kurz ponúka:

  • získanie základných poznatkov o sexuálnom zneužívaní;
  • rozpoznanie možných známok zneužívania;
  • aplikovanie vhodných prostriedkov intervencie;
  • oboznámenie sa s legislatívou SR;
  • predstavenie noriem Kódexu kanonického práva a cirkevných noriem;
  • vytvorenie koncepcie ako pracovať s obeťami zneužívania;
  • implementácia prevencie v spoločenstvách a skupinách.

Kurz je určený pre formátorov, učiteľov, psychológov, terapeutov, rehoľníkov, dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou a iné profesie.

Trvanie kurzu: október 2022 – jún 2023, cena: 200€

Kontakt a prihlásenie na kurz do 15.09.2022: JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých a projektový manažér, safeguarding.kugmail.com

Užitočné odkazy:


Informácie o kurze sú k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.