Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Synodálna obnova života a misie Cirkvi: myslenie, spiritualita a rozlišovanie


10. 09. 2022 21.37 hod.

21. októbra 2022 sa na pôde našej fakulty koná medzinárodná konferencia o synodalite, na ktorej s lectio magistralis vystúpi jeden z najvýznamnejších teológov súčasnosti Mons. Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie.

Usporiadateľom konferencie je Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Vydavateľstvom Nové mesto a Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu.

 
Program konferencie

9.00 - 12.00, Aula Benedikta XVI.

  • Lectio magistralis: Synodálna obnova života a misie Cirkvi: myslenie, spiritualita, rozlišovanie
    Mons. Piero Coda, generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie, Univerzitný inštitút Sophia Loppiano, Taliansko

  Aplikácia synodálnej obnovy

  • Myslenie - Peter Volek, Katolícka univerzita Ružomberok
  • Spiritualita - Katarzyna Wasiutyńska, Univerzita Adama Mickiewicza Poznaň, Poľsko
  • Kominukácia - Pál Tóth, Univerzitný inštitút Sophia Loppiano, Taliansko
  • Pastorácia - Ľudovít Pokojný, Záhorská Bystrica
  • Synodalita a jej perskeptívy - Juraj Vittek, Univerzita Komenského Bratislava

13.30 - 15.30

  • Paralelné sekcie prednášok slovenských teológov

Na prevzatie je k dispozícii i detailný program konferencie [jpg] i abstrakty jednotlivých konferenčných príspevkov [pdf].

Konferencia sa uskutoční v slovenskom a talianskom jazyku (s možnosťou simultánneho prekladu do taliančiny a slovenčiny).

Registrácia: do 10. októbra (formulár registrácie, resp. naskenovanie QR kódu)

Účastnícky poplatok: 5€ (10€ s prekladom)


Mons. Piero Coda je generálnym sekretárom Medzinárodnej teologickej komisie, členom Teologickej komisie Synody biskupov, konzultantom rôznych vatikánskych dikastérií, univerzitným profesorom a aktuálne jedným z najvýznamnejších svetových teológov.

V čase návštevy Mons. Piera Codu v Bratislave vydá Vydavateľstvo Nové mesto jeho dve knihy.
Prvou budú prednášky zamerané na podstatu teologického učenia určené najmä tým, ktorí nemajú poznatky v tejto oblasti, pod názvom Božie meno je Láska.
Druhou publikáciou bude zbierka základných autorových textov o trojičnej ontológii Žiť a myslieť v Trojici, ktorá je výsledkom jeho najnovšej tvorby. Obe publikácie sa dostanú k čitateľom v októbri.


Aktualizované

Mnohé podnety, ktoré na konferencii zazneli, zostávajú aktuálnymi, aj keď celý synodálny proces napreduje. Podnetné konferenčné príhovory sú k dispozícii na YouTube kanáli portálu Nové mesto.

Vydavateľstvo Nové mesto vydalo publikáciu s prednáškou, ktorú mal Mons. Piero Coda pripravenú, no počas svojej lectio magistralis sa jej úplne nedržal. Pravdepodobne ide o prvú a doposiaľ jedinú publikáciu na Slovensku, ktorá sa tejto téme venuje. Brožúru s názvom Synodálna obnova Cirkvi je možné si objednať v on-line obchode vydavateľstva.

Ďalšie príspevky z konferencie sú k dispozícii v plnom znení v rámci fakultného vedeckého časopisu ACTA 1/2023 [pdf].