Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Pius XII. a stredná a východná Európa v kontexte studenej vojny, 1945-1958

Medzinárodné vedecké podujatie v rámci výskumného projektu 1/0179/20 "Svätá stolica a slovenská otázka, 1945-1958".


05. 05. 2022 23.53 hod.

19. mája 2022 sa v Zichyho paláci v Bratislave uskutoční vedecké podujatie pod názvom Pius XII. a stredná a východná Európa v kontexte studenej vojny, 1945-1958.

Podujatie sa uzskutočňuje vďaka podpore Grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR VEGA:

  • výskumný projekt 1/0179/20 "Svätá stolica a slovenská otázka, 1945-1958"
  • vedúca projektu: prof. Dr. phil. Emília Hrabovec

Miesto podujatia: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava

Program podujatia je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.