Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Prof. Hrabovec súčasťou osobitnej audiencie členov Pápežského výboru pre historické vedy

Dňa 28. mája 2022 prijal Svätý Otec pápež František v Konzistoriálnej sieni Apoštolského paláca skupinu členov Pápežského výboru pre historické vedy na osobitnú audienciu. Medzi účastníkmi audiencie bola aj profesorka Emília Hrabovec, členka Pápežského výboru pre historické vedy a profesorka na RKCMBF UK.


06. 06. 2022 12.02 hod.

V príhovore členom pápež František zdôraznil dôležitosť práce Pápežského výboru pre historické vedy pre Svätú stolicu a pre Katolícku cirkev a osobitne zdôraznil význam účasti historikov z Pápežského výboru pre historické vedy na svetových kongresoch historikov.

Najbližší kongres bude v auguste tohto roku v Poznani a Pápežský vybor pre historické vedy na nej bude zastúpený osobitnou sekciou Svätá stolica a revolúcie v 19. a 20. storočí, ktorú organizuje a vedie profesorka Hrabovec.