Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekt TWO-ONE - odborná konferencia

V piatok 10. júna sa v Aule Benedikta XVI. uskutoční odborná konferencia projektu Two temples, one heritage (Dva kostoly, jedno dedičstvo / TWO-ONE).


31. 05. 2022 11.27 hod.

Hlavným cieľom projektu Two temples, one heritage je vyzdvihnúť cirkevné kultúrne dedičstvo ležiace v pohraničnej oblasti, revitalizácia časti objektov a ich sprístupnenie pre verejnosť. S tým súvusí i zvýšenie záujmu o cirkevné kultúrne pamiatky v pohraničí a vytvorenie stabilného cezhraničného partnerstva.

Bratislavská arcidiecéza v rámci projektu reštauruje štrnásť mramorových náhrobných kameňov (epitafov) v Arcibiskupskej krypte v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Program konferencie je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.

Ďalšie informácie o projekte TWO-ONE sú k dispozícii na stránke Bratislavskej arcidiecézy.