Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné ukončenie akademického roka 2021/2022


01. 06. 2022 15.46 hod.

 

 

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,
veľký kancelár

a

doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.,
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné ukončenie
akademického roka 2021/2022,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 9. júna 2022
v Katedrále sv. Martina v Bratislave

 

Program slávnosti:

  • 9.30 - Svätá omša so slávnostným Te Deum v Katedrále sv. Martina
  • 11.00 - Promócia absolventov denného a externého štúdia v Aule Benedikta XVI. a zasadnutie akademickej obce (spoločná promócia absolventov z Bratislavy i z Nitry)

Slávnostné Te Deum Kňazského seminára sv. Gorazda sa uskutoční 8. júna v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.