Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Faculty employees

Employee search

 1. AAB Vieroučný výskum textov paleokresťanskej Tradície / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 2. AAB Matka nášho Pána : Katolícka mariológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 3. AAB Pripravený veniec spravodlivosti : Katolícka eschatológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 4. AAB Katolícka cirkev a ekumenizmus po Druhom vatikánskom koncile : Výskum stavu ekumenického dialógu z pohľadu dokumentov magistéria. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 5. AAB Katolícka cirkev a misie ad gentes po Druhom vatikánskom koncile : Skúmanie súčasného oficiálneho stanoviska Katolíckej cirkvi k misiám ad gentes. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2017
 6. AAB Alfa a Omega : Katolícka kristológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
 7. AAB Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu : Sviatosť pokánia - Pomazanie chorých - Posvätný stav - Manželstvo. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2003
 8. AAB Pôvodca večnej spásy : Katolícka soteriológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2004
 9. ABB Trojosobný Boh v súčasnej náuke Katolíckej cirkvi / Jozef Krupa
  In: Radosť a nádej. - Roč. 17, č. 1-2 (2014), s. 35–83 [3,03 AH]
 10. ABC Die Beziehung des heiligen Josefs zur Hypostatische Union / Jozef Krupa
  In: La chronique Josephaine. - Montjoye : Site international de chercheurs josephains pluridisciplinaires, 2007. - S. 1-25
 11. ACB Matka nášho Pána : Katolícka mariológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2002
 12. ACB Alfa a Omega : Katolícka kristológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2002
 13. ACB Katolícka dogmatická teológia / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 14. ACB Sviatosti kresťanskej iniciácie : Krst - Birmovanie - Eucharistia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2003
 15. ACB Alfa a Omega : Katolícka kristológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 16. ACB Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu : Sviatosť pokánia - Pomazanie chorých - Posvätný stav - Manželstvo. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 17. ACB Pôvodca večnej spásy : Katolícka soteriológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 18. ACB Matka nášho Pána : Katolícka mariológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 19. ACB Pripravený veniec spravodlivosti : Katolícka eschatológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 20. ADE Die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens als eines der am meisten angegriffenen Dogmen des katholischen Glaubens des 20. Jahrhunderts / Jozef Krupa
  In: Mariologisches. - Č. 4 (2006), s. 1-5
 21. ADE Die immerwährende Jungfräulichkeit Mariens als eines der am meisten angegriffenen Dogmen des katholischen Glaubens des 20. Jahrhunderts (Schluss) / Jozef Krupa
  In: Mariologisches. - Č. 5 (2007), s. 6-8
 22. ADE Przyczyna Smierci Cielesnej Wedlug Konstytucji Gaudium et Spes i Katechizmu Kosciola Katolickiego / Jozef Krupa
  In: Soter. - Č. 23 (51) (2007), s. 23-42
 23. ADF Učenie kristologickej notifikácie Kongregácie pre učenie viery z roku 2006 (1. časť) / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 5 (2010), s. 209 - 217
 24. ADF Učenie kristologickej notifikácie Kongregácie pre učenie viery z roku 2006 (2. časť) / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 91, č. 5 (2010), s. 274 - 282
 25. ADF Strata zmyslu ľudskej existencie ako jeden z dôsledkov ateizmu / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 4 (2004), s. 367-381
 26. ADF Mariológia u zjednotených katolíkov východných rítov / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 4 (2005), s. 354-381
 27. ADF Záväzný obsah katolíckej viery podľa najnovších dokumentov Magistéria Cirkvi / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha. - Roč. 81, č. 6, (2000), s. 263-269
 28. ADF Pseudoreligiozita forma túžby po Bohu / Jozef Krupa
  In: Viera a život. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 276-281
 29. ADF Staroveké egyptské náboženstvo a katolícka eschatológia / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 58, č. 5 (1997), s. 194-199
 30. ADF Laický apoštolát v dejinách Cirkvi / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 58, č. 7 (1997), s. 318-322
 31. ADF Tisícročné kráľovstvo / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - 78 (1997) 9 387-390
 32. ADF Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska 2 / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 2 (2009), s. 84-95
 33. ADF Vzťah diecézneho biskupa a kňaza z dogmatického hľadiska 1 / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 90, č. 1 (2009), s. 39-44
 34. ADF Trvalá existencia pekla a Božie milosrdenstvo / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 93, č. 4 (2012), s. 229-237
 35. ADF Náuka kristologického oznámenia Kongregácie pre učenie viery z roku 2004 / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č. 3 (2011), s. 113-123
 36. ADF Cirkevný úrad ako jedna z chariziem / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 2 (2005), s. 209-232
 37. ADF Nesprávna forma úcty anjelov v združení Opus Angelorum / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 267-273
 38. ADF Súčasné snahy o nový spôsob rozprávania o Bohu / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 4 (2003), s. 349-360
 39. ADF Charakteristika všeobecného kňazstva / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 1 (1998), s. 26-30
 40. ADF Soteriologický aspekt choroby / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 2 (1998), s. 54-59
 41. ADF Sviatosť pokánia vo svetle najnovších vieroučných dokumentov /
  In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č. 6 (2011), s. 393-401
 42. ADF Učenie cirkevných otcov o Eucharistii / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 92, č. 7 (2011), s. 422-430
 43. ADF Zápas o pravovernosť pneumatológie na území Turecka / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 9 (1998), s. 389-398
 44. ADF Biblický a filozofický spôsob vyjadrovania sa o Bohu / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 2 (1999), s. 57-62
 45. ADF Jednota Božieho účinkovania navonok podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 220-239
 46. ADF Pokusy o nové formulovanie základnej kristologickej dogmy / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 5, (1999), s. 216-223
 47. ADF Tradícia ako cesta poznania Božieho zjavenia / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 4 (2002), s. 353-368
 48. ADF Teologické omyly dneška o základoch katolíckej teológie / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 1 (2003), s. 34-53
 49. ADF Rozsah Kristovho ľudského poznania v súčasnej biblicko - teologickej diskusii / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 1, č. 1 (2001), s. 71-86
 50. ADF Konkrétne prejavy opozície voči Magistériu ako inštitúcii v dnešnej dobe / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 1, č. 4 (2001), s. 378-396
 51. ADF Správny vzťah medzi biblickou exegézou a dogmatickou teológiou / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 1 (2002), s. 89-101
 52. ADF Teológia ako služba zjavenej pravde / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 2, č. 2 (2002), s. 120-133
 53. ADF Boh ako centrum v starovekom gréckom náboženstve / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 17-23
 54. ADF Viera ako konštitutívny prvok náboženstva / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 4, č. 3 (2004), s. 196-214
 55. ADF Prijímateľ sviatosti pomazania chorých podľa najnovších dokumentov Magistéria / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 41-54
 56. ADF Hodnotenie panenstva, manželstva a sexuality podľa Familiaris consortio / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 71-83
 57. ADF Možnosti kooperácie medzi teológiou a exaktnými vedami / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 84-96
 58. ADF Relevantné vieroučné a pastorálne témy o sviatosti krstu a birmovania / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 47-74
 59. AEC Zabobon jako namiastka prawdziwej religii / Jozef Krupa
  In: Między wiarą a zabobonem. - ISBN 978-83-7241-766-4. - Szczecin : Wydawnictwo naukowe uniwersytetu szczecińskiego, 2010. - S. 137-151
 60. AED Akceptovanie predstaviteľov Tradície pri interpretácii Biblie v dielach Martina Luthera a Jána Kalvína / Jozef Krupa
  In: Sväté písmo ako duša teológie. - ISBN 978-80-7141-958-7. - Trnava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2015. - S. 123-142
 61. AED Mariánska úcta vo farnosti Peekskill v USA. Výsledky výskumného pobytu / Jozef Krupa
  In: Úcta Sedembolestnej Patrónky Slovenska v súčasnosti. - ISBN 978-80-561-0191-9. - Ružomberok: Verbum, 2014. - S. 135–157
 62. AED Mariánske zjavenia v kontexte súčasnej katolíckej náuky a praxe / Jozef Krupa
  In: Mária - Matka v každej dobe. - ISBN 978-80-88937-78-4. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2017. - S. 10-32
 63. AED Výskum akceptovania téz Reinharda Messnera Magistériom / Jozef Krupa
  In: Viera v živote kresťana a Cirkvi. - ISBN 978-80-88696-68-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 126-154 (2,4 AH)
 64. AEE Rechtgläubigkeit als Kriterium der Authentizität marianischer Erscheinungen / Jozef Krupa
  In: Mariologisches Jahrbuch : Sedes Sapientiae 3. - ISBN 3-928929-23-4. - Kisslegg : Fe-Medienverlag, 1999. - S. 58-69
 65. AFB Čnosť viery v dielach predstaviteľov Tradície / Jozef Krupa
  In: Teologálne čnosti z interdisciplinárneho pohľadu : zborník príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-8191-154-5. - Trnava : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2018. - S. 153-167
 66. AFC Die Mariologie bei den unierten Katholiken von den östlichen Riten / Jozef Krupa
  In: Sedes Sapientiae-Mariologisches Jahrbuch, Jg. 10. - ISBN 978-3-939684-07-7. - Kevelaer : Internationaler Mariologischer Arbeitskreis, 2007. - S. 9-44
 67. AFC Dios Padre como fuente y origen de toda la divinidad El Dios y Padre de Nuestro Seňor Jesucristo, Pamplona, 21.- 23.4.1999 / Jozef Krupa
  In: El Dios y Padre de Nuestro Seňor Jesucristo. Col."Simposios Intern. de Teologia", 20. - ISBN 84-8081-004-1. - Pamplona : Universidad de Navarra, 2000. - S. 109-120
 68. AFC Transmisión de la fe y fidelidad al evangelio / Jozef Krupa
  In: La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea. - ISBN 978-84-313-2565-7. - Pamplona : Universidad de Navara, 2008. - S. 153-161
 69. AFC Der heilige Josef als der Vorbild des lebendigen Glaubens an Gott / Jozef Krupa
  ISBN 3-928929-94-1. - Kevelaer : Internationalen Mariologischen Arbeitskreis, 2006. - S. 1025-1041
 70. AFC The natural recognition of God in the post-modern period / Jozef Krupa
  In: University and Its Students. - ISBN 80-902501-7-3. - Praha : Galén, 1998. - S. 39-43
 71. AFC Perspectivas ecuménicas actuales para la solución de la cuestion del "Filioque" / Jozef Krupa
  In: El Espíritu Santo y la Iglesia. - ISBN 84-8081-003-3. - Pamplona : Universidad de Navarra, 1999. - S. 241-249
 72. AFD Problematické tézy o Eucharistii / Jozef Krupa
  In: Eucharistia. - Košice : Univerzita Komenského - Teologický inštitút v Košiciach, 2000. - S. 19-30
 73. AFD Duch Svätý - Učiteľ radostnej zvesti / Jozef Krupa
  In: Boh - Duch Svätý. - ISBN 80-88741-21-1. - Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 1997. - S. 12-26
 74. AFD Misie - odpoveď na náboženské založenie človeka / Jozef Krupa
  In: Nová evanjelizácia, 6. - ISBN 80-7141-162-0. - Bratislava : Dobrá kniha, 1997. - S. 104-115
 75. AFD Formovanie poslucháčov katolíckej teológie a kňazov k recepcii Petrovho primátu v katolíckom učení / Jozef Krupa
  In: Primát Petrovho nástupcu v tajomstve Cirkvi. - ISBN 978-80-7114-712-1. - Bratislava : Lúč, 2008. - S. 61-94
 76. AFD Trvalé panenstvo a mariánska úcta u reformátorov a súčasných evanjelikov na Slovensku / Jozef Krupa
  In: Aktuálne témy súčasnej mariológie. - ISBN 978-80-8084-613-8. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010. - S. 141-150
 77. AFD Prehodnotenie téz teológa Antonia Rosminiho ako príklad dynamického charakteru teologického bádania / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 5, č. 1 (2005), s. 58-74
 78. AFD Niektoré témy súčasnej kristológie podľa kardinála Ratzingera / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 3, č. 2 (2003), s. 131-151
 79. AFD Realizácia Božieho stvoriteľského plánu spravodlivým rozdeľovaním pozemských dobier / Jozef Krupa
  In: Nová evanjelizácia, 7. - ISBN 80-7141-199-X. - Trnava : Dobrá kniha, 1998. - S. 150-156
 80. AFD Služba ako podstatný prvok kňazského poslania / Jozef Krupa
  In: Nová evanjelizácia, 8. - ISBN 80-7141-271-6. - Trnava : Dobrá kniha, 1999. - S. 112-118
 81. AFD Príčina telesnej smrti podľa konštitúcie Gaudium et spes a Katechizmu Katolíckej cirkvi / Jozef Krupa
  In: Perspektívy nádeje. - ISBN 80-88696-19-4. - Bratislava : RKCMBF UK, 1999. - S. 6-20
 82. AFD Prvá božská osoba - Otec milosrdenstva / Jozef Krupa
  In: Boh - Trojica - Stvorenie. - ISBN 80-7142-076-X. - Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999. - S. 4-14
 83. AFD Triadológia predstaviteľov Tradície / Jozef Krupa
  In: Aký je Boh Starého a Nového zákona?. - ISBN 978-80-7165-994-5. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2016. - S. 170-195
 84. AFD Reakcie Magistéria na tézy T. Cajetana a B. Häringa v teológii stvorenia / Jozef Krupa
  In: Rozličné aspekty teológie stvorenia. - ISBN 80-88937-09-4. - Banská Bystrica - Badín : Teologický inštitút sv. Františka Xaverského, 2002. - S. 70-76
 85. AFD Stupeň teologickej istoty viery v existenciu anjelov strážcov / Jozef Krupa
  In: Angelológia a jej súčasné interpretácie. - ISBN 978-80-88937-38-8. - Badín : Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2009. - S. 19-27
 86. BAB Studia dogmatica 2 : zborník vedeckých a odborných článkov z dogmatickej teológie. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 87. BAB Studia dogmatica 1 : zborník odborných článkov z dogmatickej teológie. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1997
 88. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 6. zv. : His-Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 89. BAB Teologický a náboženský slovník : 2. diel L - Ž. / vedúci projektu a zodpovedný redaktor Štefan Vragaš
  Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008
 90. BAB Stvoriteľ a Oživovateľ : katolícka kreatológia a pneumatológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 91. BAB Držať sa svojho vyznania : úvod do katolíckej teológie. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2010
 92. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv., Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 93. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch : 4. zv. : Eh-Gala. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2005
 94. BAB Starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru : aktuálne témy z úvodu do dogmatickej teológie, kreatológie, kristológie, soteriológie, mariológie a sakramentológie. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2002
 95. BAB Ochrana zvereného pokladu / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1999
 96. BCI Alfa a Omega : Katolícka kristológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2000
 97. BCI Pôvodca večnej spásy : Katolícka soteriológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2000
 98. BCI Sviatosti kresťanskej iniciácie : Krst - Birmovanie - Eucharistia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2000
 99. BCI Sviatosti uzdravenia a služby spoločenstvu : Sviatosť pokánia - Pomazanie chorých - Posvätný stav - Manželstvo. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2000
 100. BCI Pripravený veniec spravodlivosti : Katolícka eschatológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 101. BCI Fides quae creditur I : Aktuálne témy zo špeciálnej dogmatiky. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 1998
 102. BCI Matka nášho Pána : Katolícka mariológia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 1999
 103. BCI Sviatosti kresťanskej iniciácie : Krst - Birmovanie - Eucharistia. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001
 104. BDF Dôvody údajného antagonizmu medzi teológiou a exaktnými vedami / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 81, č. 10 (2000), s. 460-463
 105. BDF Náboženský význam slova "laik" / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 77, č. 10 (1996), s. 451-452
 106. BDF Laický apoštolát - dôsledok všeobecného kňazstva / Jozef Krupa
  In: Máriina doba. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 29
 107. BDF Povinnosť laického apoštolátu / Jozef Krupa
  In: Máriina doba. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 26-27
 108. BDF Apoštolské poslanie kresťanskej rodiny / Jozef Krupa
  In: Máriina doba. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 30
 109. BDF Náuka Cirkvi a niektoré názory o Eucharistii / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 79, č. 3 (1998), s. 117-120
 110. BDF Povinnosť laického apoštolátu / Jozef Krupa
  In: Máriina doba. - Roč. 8, č. 1 (1998), s. 29-31
 111. BDF Formy laického apoštolátu / Jozef Krupa
  In: Máriina doba. - Roč. 8, č. 2 (1998), s. 22-27
 112. BDF Kvalifikovaná príprava laikov na apoštolát / Jozef Krupa
  In: Máriina doba. - Roč. 8, č. 3 (1998), s. 30
 113. BDF Laický apoštolát v kultúre / Jozef Krupa
  In: Verbum. - Roč. 9, č. 6 (1998), s. 356-358
 114. BDF Pozitívny vplyv náboženstva na psychiku človeka / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 80, č. 4 (1999), s. 153-156
 115. BDF Náboženstvo ako vnútorná potreba človeka / Jozef Krupa
  In: Duchovný pastier. - Roč. 82, č. 8 (2001), s. 365-368
 116. BEF Osoba kňaza a poslanie Cirkvi / Jozef Krupa
  In: Diecézni kňazi a ich spiritualita v dnešnej dobe. - ISBN 80-968496-3-8. - Trnava : Arcibiskupský úrad, 2001. - S. 15-23
 117. DAI Laický apoštolát ako dôsledok všeobecného kňazstva / Jozef Krupa ; školiteľ Jozef Minarovič
  Bratislava : [s.n.], 1993
 118. DAI Náboženstvo ako vnútorná potreba človeka / Jozef Krupa ; školiteľ Silvester Šoka
  Bratislava : [s.n.], 1995
 119. DAI Súčasné kontroverzné vieroučné názory ako dôsledok nerešpektovania Magistéria / Jozef Krupa
  Bratislava : [s.n.], 1999
 120. EDI Judák, Viliam. Vo všetkom láska. Životopisný profil ThDr. Eduarda Nécseya / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 121-122
 121. EDI Judák, V. Učte sa odo mňa... (Mt 11,29) / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 7, č. 1 (2010), s. 116-118
 122. EDI Judák, Viliam. Boží priatelia. Slovenské martyrológium / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 14, č. 1 (2017), s. 85-86
 123. EDI Judák, V. Dobrodružstvo s Duchom Svätým / Jozef Krupa
  In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis. - Roč. 8, č. 1 (2011), s. 145-146
 124. FAI Perspektívy nádeje : Zborník prednášok zo seminára o eschatológii. / Jozef Krupa
  Bratislava : RKCMBF UK, 1999
 125. FAI Viera v živote kresťana a Cirkvi / zost. Jozef Krupa
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 126. GII O zjaveniach a posolstvách / Jozef Krupa
  In: Katolícke noviny. - Roč. 113, č. 21 (1998), s. 1, 3
 127. GII Panna Mária - Kráľovná rodiny / Jozef Krupa
  In: Pútnik svätovojtešský 1999. - ISBN 80-7162-226-5. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1998. - S. 36-39
 128. GII O spoločnom vyhlásení / Jozef Krupa
  In: Katolícke noviny. - Roč. 114, č. 50 (1999), s. 4
 129. GII Starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru : aktuálne témy z úvodu do dogmatickej teológie, kreatológie, kristológie, soteriológie, mariológie a sakramentológie. / Jozef Krupa
  Bratislava : Oto Németh, 2001