Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius

Priest and Deacon Ordinations


06. 06. 2017 10.05 hod.

Unfortunately, informations about the priest and deacon ordinations are available so far only in Slovak.


Ovocím teologických štúdií a formácie kandidátov posvätných rádov sú presbyterské a diakonské vysviacky v diecézach, pre ktoré kandidáti na RKCMBF študovali a v kňazských seminároch sa formovali. Po rokoch teologických štúdií a formácie prijmú posvätný rád presbyterátu a diakonátu kandidáti, ktorí sa tak pripoja k ostatným kňazom a diakonom svojich (arci)diecéz v službe posväcovania Božieho ľudu.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Martina v Bratislave (Bratislavská arcidiecéza)

V sobotu 10. júna 2017 pri svätej omši o 9.30 v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätí otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský štyroch kňazov pre službu v Bratislavskej arcidiecéze.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave (Trnavská arcidiecéza)

V sobotu 10. júna pri svätej omši o 15.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave vysvätí otec arcibiskup Mons. Ján Orosch troch kňazov pre službu v Trnavskej arcidiecéze.

 

Vysviacky v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre (Nitrianska diecéza)

V sobotu 17. júna o 10.00 prijmú z rúk otca biskupa Mons. Viliama Judáka kňazské svätenie piati diakoni. Informácie o kandidátoch sú uvedené na stránke Kňaského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

Vysviacky vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčinciach (Žilinská diecéza)

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis v sobotu 17. júna o 10.00 vysvätí vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline - Vlčinciach piatich novokňazov. Informácie o kandidátoch sú uvedené na stránke Kňaského seminára sv. Gorazda v Nitre.

 

Vysviacky v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici (Banskobystrická diecéza)

Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici vysvätí v sobotu 10. júna o 10.00 šiestich diakonov a v sobotu 17. júna o 10.00 dvoch novokňazov. Informácie o kandidátoch sú uvedené na stránke Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne.

 

Srdečne všetkých pozývame na slávnostné sv. omše spojené s udeľovaním posvätných rádov a prosíme o modlitby za nových kňazov a diakonov.

__________

Informácie sú priebežne dopĺňané...