Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Solemn completion of the academic year 2016/2017


06. 06. 2017 09.55 hod.

Unfortunately, informations about the Te Deum ceremony and solemn completion of the academic year are available so far only in Slovak.


 

 

Jeho Excelencia Mons. Stanislav Zvolenský,
arcibiskup - metropolita Bratislavskej arcidiecézy,
veľký kancelár

a

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.,
dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave

Vás srdečne pozývajú

na slávnostné ukončenie
akademického roka 2016/2017,

ktoré sa uskutoční

vo štvrtok 15. júna 2017
v Katedrále sv. Martina v Bratislave

 

Program slávnosti:

  • 9.30 - Svätá omša so slávnostným Te Deum v Katedrále sv. Martina
  • 11.00 - Promócia absolventov denného a externého štúdia v Aule Benedikta XVI. a zasadnutie akademickej obce

 

Oznámenie o slávnostnom ukončení akademického roka je k dispozícii na prevzatie vo formáte pdf.