Faculty of Roman Catholic Theology
of Cyril and Methodius
Comenius University in Bratislava

Intrabiblical Interpretation of The Former Prophets


29. 01. 2020 23.04 hod.

Unfortunately, informations about the international conference are available only in Slovak.


Katedra biblických vied RKCMBF UK spolu s redakciou vedeckého časopisu Studia Biblica Slovaca srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov, ktorá sa uskutoční 13. - 15. decembra 2019 v Badíne.

Skorší proroci (Joz – Sdc – 1-2Sam – 1-2Kr) sú opodstatnene pod drobnohľadom modernej historiografie. Opisujú udalosti a obdobia historicky významné pre formovanie starovekého Izraela v monarchickom období, a to z pohľadu exilovej i poexilovej perspektívy. Postavy ako Jozue, Samuel, Eliáš, Elizeus spolu s inými prorokmi (napr. Achija, Chulda, Debora, Gád…) boli v centre pozornosti už u samotných hagiografov Skorších prorokov.
Konferencia Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov sa chce zaoberať tradíciou spojenou s týmito postavami počas formovania sa starozákonných i novozákonných spisov. Cieľom konferencie je skúmať špecifické literárne charakteristiky, typologický vývoj a teologický význam uvedených prorockých postáv naprieč históriou v kánonických spisoch, ktoré vznikali v závislosti od skorších prorokov.

Hlavné príspevky konferencie prednesú:

  • Jeremy Corley (Maynooth, IE): The Depiction of Elijah in Ben Sira 48:1-11
  • Peter Dubovský, SJ (Rím, IT): Elijah’s and Elisha’s Miracles
  • Emanuel Tov (Jeruzalem, IL): Major Israelite Figures in the Tradition of the Septuagint

Registrácia aktívnych i pasívnych účastníkov prebieha od 1. septembra do 15. novembra 2019.

Miesto konania: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín

Formulár prihlášky a ostatné potrebné informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.biblica.sk.


Plagát konferencie je k dispozícii na prevzatie vo formáte PDF.