Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Liturgické slávenia

Služba pri liturgických sláveniach

Okrem toho, že slúžime pri liturgii v našej kaplnke, bývame takto radi účastní aj na slávnostných sv. omšiach, ktoré celebrujú naši biskupi vo svojich katedrálnych chrámoch v Bratislave a Trnave. Pravidelne sa zúčastňujeme i iných významných udalostí ako je napr. národná púť v Šaštíne. Počas školského a formačného roku slávime vždy nedeľnú sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 9.00 hod v latinskom jazyku, spolu s našimi predstavenými. Toto všetko prispieva k správnej formácii v oblasti liturgie, prostredníctvom ktorej “sa uskutočňuje dielo nášho vykúpenia.” (SC 2)

Klerici v seminároch a rehoľných domoch majú dostať duchovnú liturgickú formáciu jednak vhodným uvedením do posvätných obradov, aby im rozumeli a mohli sa na nich zúčastňovať celým srdcom, ako aj samým slávením svätých tajomstiev a inými pobožnosťami preniknutými duchom posvätnej liturgie. Takisto sa majú naučiť zachovávať liturgické predpisy, aby život v seminároch a rehoľných inštitútoch bol plne preniknutý liturgickým duchom. (Sacrosanctum concilium 17)