Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Miništrantské tábory

MINFA bohoslovcov Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy

Informácie na webe

Informácie o MINFA (miništrantská fara), formačnom projekte miništrantských táborov, sú k dispozíícii na webových stránkach www.minfa.sk.

História

Projekt MINFA sa zrodil ešte v roku 1995 medzi vtedajšími bohoslovcami Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave ako snaha venovať sa chlapcom – miništrantom, ktorí sa v našich farnostiach z vlastného záujmu a zanietenia snažia skrášliť liturgiu práve touto krásnou službou, akou je miništrovanie. Hlavným dôvodom, prečo sa pre takýto projekt rozhodli, bolo podchytiť mladých ľudí v najproblematickejšom období dospievania, aby mohli cez kamarátske spoločenstvo, modlitbu a kopec dobrej nálady nájsť a rozdúchať v týchto mladých ľuďoch dobro a radosť zo života. V roku 2008 sa bohoslovci kňazského seminára v Bratislave spojili s bohoslovcami z Nitry, ktorí študujú v seminári sv. Gorazda, aby tak spoločným úsilím vytvorili ešte väčšie dielo na oslavu Boha. Počet miništrantov a ich záujem o MINFU z roka na rok stúpal. Každoročne prijala MINFA okolo 400 miništrantov.

V januári 2014 však spolupráca štyroch diecéz bola ukončená z dôvodu potreby pastorácie miništrantov počas letných táborov v jednotlivých diecézach, a tak každá diecéza vytvára iné, vlastné projekty. Bohoslovci Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy ako zakladatelia úspešného projektu Minfa v ňom naďalej pokračujú a v roku 2014 chystajú tábory v Hornonitrianskej oblasti, v malebnom prostredí pohoria Tribeč na fare v Bošanoch a Klátovej Novej Vsi. Vrátili sme ku koncepcii z dôb, keď projekt Minfa bol organizovaný len Bratislavskou a Trnavskou arcidiecézou, a to 2 „fár“ po dobu 3 turnusov, kedy sa v nich vystrieda spolu cca. 180 miništrantov. Vždy si vyberáme voľné priestory vo farnostiach, ktoré sa na tri týždne stanú našimi domovmi a tam spoločne s chlapcami prežívame dobrodružstvá, ktoré by mal každý správny miništrant vyskúšať.

A keďže, to čo je dobré a užitočné, ukáže sa ako dlhotrvajúce, spontánne napadla miništrantom i bohoslovcom myšlienka, zaspomínať si na krásne letné dni i trocha neskôr. Tak sa začala tradícia „Minfáckych DOD (Dni otvorených dverí)“. Tie sú možnosťou, ako sa opäť stretnúť, dať dokopy minfácku rodinu a utužiť staronové kamarátstva. Zároveň sú aj príležitosťou, aby miništranti, už tradične na prelome novembra a decembra, nahliadli za múry seminára, videli mnohé jeho zákutia a na vlastnej koži si na dva dni vyskúšali autentický život bohoslovca.

Miništrantské tábory bohoslovcov nitrianskeho seminára

Informácie o MINFA (miništrantská fara), formačnom projekte miništrantských táborov, sú k dispozíícii na stránkach Kňazského seminára v Nitre i na Facebooku.