Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Schola cantorum

Schola cantorum v Bratislave

V Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda je už od nepamäti prítomné a činné aj hudobné teleso s názvom Schola cantorum (doslovný preklad Škola spevákov…) Toto zoskupenie sa skladá z približne desiatich bohoslovcov – spevákov od prvého až po piaty ročník seminára, ktorí sa stretávajú pod vedením regenschoriho Ladislava Mišuru (4. ročník). Schola sa venuje najmä jednohlasným gregoriánskym spevom v latinskom jazyku, ktorý sa považuje za vlastný jazyk našej rímskej liturgii. Tieto spevy, ktoré členovia Scholy nacvičujú spravidla trikrát do týždňa, zaznievajú počas svätej omše v latinskom jazyku, ktorá sa koná každú nedeľu o 9:00 hod. v katedrále sv. Martina v Bratislave.

Okrem toho členovia tohto speváckeho zboru príležitostne nacvičujú polyfonické spevy v slovenskom aj latinskom jazyku, antifóny z novej tvorby ba i koledy. Preto sa výnimočne stáva, že Schola zaspieva i na svadbe či v domove dôchodcov. Túžbou a prvoradým prianím jej členov je svojím hlasom oslavovať Boha tak ako Dávid alebo ako Panna Mária so svojím radostným Magnificat. Preto sa o to snažia predovšetkým pri posvätnej liturgii ale v neposlednom rade i tam, kde treba druhých ľudí rozveseliť a potešiť spevom.

Ďalšie informácie o bratislavskej Schole cantorum je možné nájsť na stránkach Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda.