Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské časopisy

ADSUM

ADSUM je časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Vychádza už od roku 1990 a jeho názov ADSUM znamená odpoveď na hlas volajúceho: “Tu som”. Časopis prináša pohľad na život seminaristov, prezentuje ich schopnosti, zaoberá sa problémami dnešnej doby a tak spolupracuje na šírení Evanjelia.

Časopis bratislavských bohoslovcov je on-line prístupný na adrese www.adsum.sk.

GORAZD

Časopis GORAZD pripravujú bohoslovci Nitrianskej a Žilinskej diecézy.

V akademickom roku vychádzajú vždy tri čísla: pred Vianocami, Veľkou nocou a letnými prázdninami.

Časopis nitrianskych bohoslovcov je on-line prístupný na adrese www.ksnr.sk/gorazd.

XAVER

Časopis banskobystrických bohoslovcov Xaver, ktorý je svojím charakterom jedinečným časopisom v Banskobystrickej diecéze, štyrikrát do roka prináša reportáže zo života v seminári, úvahy, recenzie, rozhovory a tajničky. Svojím rozsahom má ambíciu spájať a upevňovať diecézne spoločenstvo.

Časopis badínskych bohoslovcov je on-line prístupný na adrese www.xaver.sk/casopis-xaver.