Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

Mgr. Zdenka Feješová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Ekonomické oddelenie
vedúci ekonomického útvaru

Ing. Jana Hajnovičová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telefón
02/327 77 104

prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 110
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Ižold

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár Bratislava
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telefón
02/327 77 125

Pavol Kajaba

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Technicko-hospodárska správa
vedúci útvaru hospodárskej správy
Telefón
02/327 77 136

JUDr. ICDR. Jozef Kemp, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra kánonického práva
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 122
Publikačná činnosť

ThDr. Tibor Reimer, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 112
Publikačná činnosť

Mgr. Lujza Rochová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Knižnica RKCMBF
vedúci archívu, knižnice veľkej organizá

Mgr. Mária Sigetová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študentská jedáleň
referent hospodárskej správy