Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

Mgr. Miroslav Šidlo, MBA

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Úsek vicerektora
ekonomický riaditeľ, ekonomický námestní
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra pastorálnej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 123
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Mgr. Daniel Vozár

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Dekanát-úsek tajomníka fakulty
tajomník spoločnosti
Telefón
02/327 77 103

prof. ThDr. Anton Adam, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

ICLic. Miroslav Baloga

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (4.dKT4/x, externý)

Mgr. Andrea Bíliková

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Ekonomické oddelenie
účtovník všeobecný

Imrich Blaho

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študentský domov
vrátnik

Iveta Borsodyová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študentský domov
pomocník a upratovač vo vzdelávacom a ku