Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

ThLic. PaedDr. Peter Čieško

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (4.dKT/x, externý)

Anna Dolnáková

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie NR
referent v administratíve, i. n.

ThLic. Marián Dragúň

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár Nitra
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Romana Farská

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

ThLic. Andrej Filin

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (1.dKT, denný)

Mgr. Gašpar Fronc

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

Ľubomír Godár

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Prevádzka Nitra
vrátnik

Mgr. Ľubomír Grega

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť