Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

Ing. Jozef Broniš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Technický správca siete
inžinier správca integrovaných informačn

Helena Bulvasňáková

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študentský domov NR
pomocný skladník

ThDr. Marcel Cíbik, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

ThLic. Anton Ďatelinka, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra liturgiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Anna Dolnáková

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie NR
referent v administratíve, i. n.

ThLic. Marián Dragúň

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár Nitra
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Romana Farská

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
lektor vysokej školy, univerzity

ThLic. Andrej Filin

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (1.dKT, denný)