Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

Mgr. Gašpar Fronc

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PhDr. Oľga Gavendová, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra filozofie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 109
Publikačná činnosť

Ľubomír Godár

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Prevádzka Nitra
vrátnik

Mgr. Ľubomír Grega

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kňazský seminár Nitra
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Peter Grélik

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Prevádzka fakulty
prevádzkový elektrikár (domové inštaláci

Mgr. Milan Grossmann

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (2.dKT4/x, externý)

Mgr. Dalma Gubačová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent práce a miezd, i. n.
Telefón
02/327 77 106

Mgr. Miroslav Hafera

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
lektor vysokej školy, univerzity

prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/327 77 110
Publikačná činnosť