Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci RKCMBF UK

Kontaktné informácie zamestnancov

Každý zamestnanec uvedený v databáze CDO (centrálna databáza osôb UK) si môže sám zmeniť, či doplniť svoj profil a kontaktné informácie, ktoré sa na webe zobrazujú (telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku,...).

Informácie o profile zamestnanca a jeho úprave sa nachádzajú na stránke Profil zamestnanca.

Vyhľadávanie osôb v centrálnej databáze osôb UK

Ing. Peter Grélik

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Prevádzka fakulty
prevádzkový elektrikár (domové inštaláci

Mgr. Milan Grossmann

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (2.dKT4/x, externý)

Mgr. Dalma Gubačová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent práce a miezd, i. n.
Telefón
02/327 77 106

Mgr. Miroslav Hafera

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra morálnej teológie
lektor vysokej školy, univerzity

doc. ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra dogmatickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Ing. Iveta Hlinická

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Finančná učtáreň
účtovník všeobecný
Telefón
02/327 77 132

Mgr. Róbert Horka, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Hricková

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Ekonomické oddelenie
účtovník finančný

Mgr. Ing. Katarína Hulmanová

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Doktorand (5.dKT/x, externý)

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra biblických vied
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/327 77 107
Publikačná činnosť